II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej

Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

  • Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
  • Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych.
  • Przeprowadzenie egzaminów maturalnych.
  • Realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.
  • Zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
  • Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
  • Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
  • Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Charakter szkoły:  publiczna
Typ szkoły: ponadpodstawowa – liceum ogólnokształcące
Organ prowadzący szkołę: Miasto Katowice
Organ nadzorujący szkołę: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Dyrektor: dr Jacek Pruciak
Wicedyrektor: mgr Anastazja Nędzi, dr Małgorzata Matyja
Pedagog szkolny: mgr Agnieszka Bujak, mgr Magdalena Czaja

Psycholog szkolny: mgr Zuzanna Stokłosa

Sekretariat: mgr Sylwia Kokot, mgr Tomasz Sochacki, mgr Piotr Sywak

Inspektor Ochrony Danych: Agata Krystek Jadwiżuk; e-mail: iod.akrystek@cuw.katowice.pl;

Metadane

Data publikacji : 22.10.2019
Data modyfikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Kokot
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Rusinek

Opcje strony

do góry