II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej

http://lo2katowice.bip-e.pl/2lo/kontrole/3515,Kontrole.html
2020-08-14, 22:39

Kontrole

 • 11.02.2013 r. – Kontrola z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Użytkowanie obiektu w związku z akcją Bezpieczne Ferie
 • 08.03.2013 r. – Kontrola Górnośląskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu, Kontrola przyłącza gazu po zdemontowanym gazomierzu
 • 28.03.2013 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – kontrola kompleksowa
 • 03.06.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Organizacja zajęć rewalidacyjnych w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć
 • 01.07.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Obserwacja Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 • 26.09.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Badanie skargi
 • 30.10. 2013r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, Ocena stanu sanitarnego szkoły
 • 17.12.2013r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie tych zajęć
 • 03.01.2014 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej
 • 14.05.2014 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Pobranie próbek wody z basenu, kontrola sanitarna
 • 02.06.2014 r. – Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe
 •  18 stycznia 2018 – Kontrola w związku ze złożonym wnioskiem o zaświadczenie i o wpis do rejestru stołówki szkolnej
 • 24 stycznia 2018 – Obserwacja etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii
 • 24 kwietnia 2018 – Narada z Dyrektorami Szkół i Placówek
 • 23 sierpnia 2018 – Urząd Miasta Katowice, Koszty ogrzewania jednostek organizacyjnych miasta Katowice
 • 19 września 2018 – Pobranie do badań laboratoryjnych próbek wody z pływalni
 • 29 października 2018 – Kontrola sanitarna pływalni
 • 13 grudnia 2018 – Kontrola prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody na pływalni przez zarządzającego
 • 21 maja 2019 – Obserwacja przebiegu Egzaminu Maturalnego w nowej formule
 • 29 listopada 2019 -  Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Warunki pracy pracowników

Metadane

Data publikacji : 22.10.2019
Data modyfikacji : 10.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sochacki
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Rusinek

Opcje strony