II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

 • 11 lutego 2013 r. – Kontrola z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Użytkowanie obiektu w związku z akcją Bezpieczne Ferie
 • 08 marca 2013 r. – Kontrola Górnośląskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu, Kontrola przyłącza gazu po zdemontowanym gazomierzu
 • 28 marca 2013 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – kontrola kompleksowa
 • 03 czerwca 2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Organizacja zajęć rewalidacyjnych w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć
 • 01 lipca 2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Obserwacja Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 • 26 września 2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Badanie skargi
 • 30 października 2013 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, Ocena stanu sanitarnego szkoły
 • 17 grudnia 2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie tych zajęć
 • 03 stycznia 2014 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej
 • 14 maja 2014 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Pobranie próbek wody z basenu, kontrola sanitarna
 • 02 czerwca 2014 r. – Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe
 •  18 stycznia 2018 r. – Kontrola w związku ze złożonym wnioskiem o zaświadczenie i o wpis do rejestru stołówki szkolnej
 • 24 stycznia 2018 r. – Obserwacja etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii
 • 24 kwietnia 2018 r. – Narada z Dyrektorami Szkół i Placówek
 • 23 sierpnia 2018 r. – Urząd Miasta Katowice, Koszty ogrzewania jednostek organizacyjnych miasta Katowice
 • 19 września 2018 r. – Pobranie do badań laboratoryjnych próbek wody z pływalni
 • 29 października 2018 r. – Kontrola sanitarna pływalni
 • 13 grudnia 2018 r. – Kontrola prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody na pływalni przez zarządzającego
 • 21 maja 2019 r. – Obserwacja przebiegu Egzaminu Maturalnego w nowej formule
 • 29 listopada 2019 r. -  Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Warunki pracy pracowników
 • 6 października 2020 r. - Pobranie do badań laboratoryjnych próbek wody z pływalni

 • 4 listopada 2020 r. – Organizacja pracy szkoły w okresie zdalnego funkcjonowania w kontekście pisma rodzica (kontrola zdalna)

 • 20 stycznia 2021 r. – Kontrola przestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania w kontekście pisma rodzica

 • 7 - 10 maja 2021 r. - Kontrola Śląskiego Kuratora Oświaty ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 • 8 - 10 czerwca 2021 r. - Kontrola Śląskiego Kuratora Oświaty ws. przestrzegania statutu szkoły oraz realizacji zaleceń wydanych w wyniku poprzedniej kontroli

 • 20 października 2021 r. - Pobranie do badań laboratoryjnych próbek wody z pływalni

 • 10 listopada 2021 r. - Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach ws. prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody na pływalni przez zarządzającego

 • 3 stycznia 2022 r. - Kontrola Śląskiego Kuratora Oświaty ws. organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla uczennicy szkoły

 • 12 lipca 2022 r. - Kontrola Śląskiego Kuratora Oświaty ws. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz przestrzegania zasad oceniania

 • 25 sierpnia 2022 r. - 15 września 2022 r. - Kontrola okresowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • 4 listopada 2022 r. - Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach ws. prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody na pływalni przez zarządzającego

 • 16 listopada 2022 r. - Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach ws. kontroli jakości wody na pływalni

 • 17 listopada 2022 r. - Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach ws. kontroli stanu sanitarnego pływalni

 • 15 grudnia 2022 r. - Ocena pracy Dyrektora Szkoły przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice

 • 10 marca 2023 r. - Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach ws. kontroli stanu sanitarnego pływalni

 • 9 sierpnia 2023 r. - Kontrola Śląskiego Kuratora Oświaty ws. realizacji zadań pedagoga szkolnego w kontekście pisma rodzica

 • 15 września 2023 r. - Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach ws. kontroli stanu sanitarnego pływalni, zaopatrywania w środki czystości oraz prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody w pływalni przez zarządzającego

Metadane

Data publikacji : 22.10.2019
Data modyfikacji : 15.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sochacki
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Rusinek

Opcje strony

do góry